امضا تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه، اینبار توسط خیرین بومی منطقه لاشار.

رئیس آموزش و پرورش لاشار گفت: تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه هریدوک توسط نماینده خیّر نیک نام سرکار خانم دکتر ژیلا میرلاشاری امضاء شد.    

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش لاشار، تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه هریدوک لاشار در دفتر ریاست آموزش و پرورش به امضا رسید.  بلوچ لاشاری، ریاست آموزش و پرورش در این جلسه نقش عمده  خیرین مدرسه ساز  را در راستای رشد و گسترش تعلیم و تربیت غیرقابل انکار دانست.  وی در خصوص این مدرسه سه کلاسه افزود: این مدرسه به نام قاضی حسین میرلاشاری ابوی گرامی سرکار خانم دکتر میرلاشاری خواهد بود، باشد که این اقدام خداپسندانه و شایسته ایشان برای سایر خیرین بومی الگویی باشد که توجه بیشتر به منطقه در راستای رشد و اعتلای تعلیم و تربیت و ساخت مدرسه و فضای مطلوب آموزشی برای دانش آموزان گردد.   

  روابط عمومی آموزش و پرورش لاشار