بازدید گلنساء مبارکی بخشدار لاشار از پروژه در حال ساخت سالن ورزشی روستای کوپچ

به گزارش روابط عمومی بخشداری لاشار:گلنساء مبارکی امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ بهمراه دهیار از پروژه درحال ساخت سالن ورزشی روستای کوپچ بازدید کرد.در این بازدید مبارکی اظهار داشت با توجه به روند کند ساخت آن طی سالهای اخیر بدلیل عدم بودجه کافی و شروع دوباره پروژ ابراز امیدواری کرد.

وی در ادامه گفت :پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه نشان از بهره برداری آن در سال جاری می باشد.و خاطر نشان کرد پیگیری و همکاری جوانان این روستا را  نشان دهنده روحیه ی ورزشکاری و شکوفایی استعدادهای آنان در آینده ای نزدیک است.

روابط عمومی بخشداری لاشار