جلسه برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ارتقاء بخش با حضور معتمدین و متنفذین مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در محل بخشداری لاشار تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری لاشار:جلسه برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ارتقاء امروز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ با حضور معتمدین و متنفذین بخش در بخشداری لاشار برگزار شد.در این جلسه گلنساء مبارکی بخشدار لاشار ضمن ارج نهادن به جایگاه معتمدین و ریش سفیدان بخش در اجتماع از آنها به عنوان حامیان و بانیان اصلی در پیشرفت لاشار یاد کرد.

وی اظهار داشت:در این برهه حساس و ضرورت شکل گیری کارگروه هایی از معتمدین و متنفذین جهت پیگیری و فراهم نمودن بستر ارتقاء به شهرستان باید در اولویت امور قرار گیرد.

در آخر معتمدین و متنفذین  راهکارها و پیشنهاداتی ارائه کردند.  همچنین با پیگیری امر ارتقاء و ابراز خرسندی از پیشرفت روند و همکاری مسوولین اعلام همبستگی نمودند و یادآور شدند در زمینه پیشرفت لاشار از هیچگونی تلاشی دریغ نخواهند کرد.