لاشار

بخش لاشار از شمال به شهرستان های ایرانشهر و بمپور و از جنوب به بخش مرکزی شهرستان نیکشهر و بخش مرکزی شهرستان قصر قند و از شرق به شهرستان سرباز و از غرب به بخش مرکزی شهرستان فنوج منتهی می شود. این بخش در سال 1369 با جدا شدن دهستان های لاشار شمالی به مرکزیت اسپکه و دهستان لاشار جنوبی به مرکزیت روستای پیپ و دهستان چانف به مرکزیت روستای چانف از شهرستان ایرانشهر جدا شده است سپس بخش چانف از سال 1392 از بخش لاشار منتزع شده است.